Termet dhe kushtet

Me përdorimin e faqes www.techtonic-ks.com ju nënkuptoni qe jeni dakord me kushtet tona dhe i pranoni ato në momentin që bëni një blerje. Ne si kompani jemi të detyruar të respektojmë çdo sherbim që e publikojmë në faqen tonë.

Arsyeja e perdorimit të termave dhe kushteve është se formojnë marrëdhënie ndërmjet juve dhe Techtonic LLC. Para se të bëni porosi të produkteve tona ju lusim që të lexoni Termat dhe Kushtet për të eleminuar çdo keqkuptim të mundshëm.

Techtonic LLC me platformen online posedon edhe dyqane në Prishtinë dhe Ferizaj, ku komunikimi mund të zhvillohet në formën elektronike ose drejtperdrejt në dyqan.

Nuk mund të garantojmë që të gjitha specifikat lidhur me produktet tona janë të sakta dhe pa gabime. Nëse keni blerë një produkt dhe nuk është në perputhje me të dhënat që i kemi në web-faqen tonë, ju mund ta ktheni produktin brenda 24 orëve së bashku me dokumentat e plota që keni marr me produktin ose të bëni zevendësim me një produkt tjetër (gjithmonë duke ruajtur kuponin fiskal).

Terma dhe kushtet e shitjes janë të rëndësishme për ju dhe Techtonic LLC pasi që ato përdoren për të mbrojtur të drejtat tuaja si klient si dhe të drejtat tona si biznes.